Profils
E-pasta adrese

Parole


Jaunumi e-pastā
* E-pasts
Vārds 
Pieteikties
 

Privātums

Veikalsjums.lv augsti vērtē klientu uzticību, tāpēc darām visu, lai privātā informācija pie mums būtu pilnīgā drošībā. Jūs droši varat reģistrēties, veikt pasūtījumus un maksājumus – esam parūpējušies par augstāko drošības līmeni mūsu sadarbībā, lai Jūs varētu bez bažām iegādāties pakalpojumus ērtā laikā un veidā.


Veikalsjums.lv aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.


Veikalsjums.lv iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam sniegtu pieeju internetaveikalā nopērkamajām precēm. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Jūs varat saņemt informāciju uz savu elektroniskā pasta adresi, bet ja to nevēlaties, uzrakstiet mums par to, norādot tēmu “atteikties no informācijas saņemšanas” uz adresi: info@veikalsjums.lv.

 

Vietnes lapās jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Veikalsjums.lv nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.


Veikalsjums.lv nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē.

 

Veikalsjums.lv nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.


Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.


Veikalsjums.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.


Veikalsjums.lv veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.


Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Veikalsjums.lv, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem.,vecāki, aizgādņi).


Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.